Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești

Despre institutie

Prezentare

PREZENTARE GENERALA


Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești este cea mai mare și cea mai importantă unitate medicală din județul Prahova, o instituție sanitară cu paturi înființată în anul 1974, parcurgând, de-a lungul timpului numeroase transformări pentru a putea asigura asistență medicală de urgență în majoritatea specialităților. SJUP deservește în prezent atât populația din Prahova cât și pacienți din județele limitrofe, depășind 850.000 de locuitori, la care se adugă urgențele turiștilor de pe Valea Prahovei. Organizarea și funcționarea instituției este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești se află sub autoritatea Consiliului Județean Prahova. Conform prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de către Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale, managementul asistenţei medicale acordate de SJUP a trecut în subordinea Consiliului Judetean Prahova. Astfel, componența comitetului director al SJUP a fost completată prin concursuri si validată prin Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Prahova.
Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești este un spital pavilionar, cu 1460 paturi, ce-și desfasoară activitatea in 9 locații, dintre care 6 locații cu paturi (locația Gageni, locația Boldescu, locația Mihai Bravu, locația Obor, locația Movila, locația Buna Vestire) si trei locații cu profil de ambulatoriu (dispensar sportiv, dispensar TBC, laboratorul de medicină legală), toate amplasate în municipiul Ploiești. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești este clasificat conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.323/2011 modificat de Ordinul nr. 441/2015, spital de urgență nivel III de competență și acreditat conform Ordinului Președintelui ANMCS nr.603/29.09.2016, cu punctaj obținut de 62,88%.
Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești beneficieaza de o structura diversificată, cu existența multor specialiști ce permit abordarea de patologii variate, unele prin sectii unice la nivelul județului (Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și arși; Chirurgie orală și maxilo-facială; Dermatologie; Nutriție și boli metabolice; Gastroenterologie; Neurologie; Neurochirurgie, Nefrologie, laborator Angiografie și cardiologie intervențională); In ultimii ani, locatiile Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești au fost cuprinse intr-un amplu proces de modernizare, ceea ce a condus la realizarea unor clădiri și spații cu dotare corespunzătoare, modernizate și ergonomice pentru o parte din secțiile și structurile spitalului. Proiectele europene aflate în derulare si aprobate la finanțare au facut posibila reabilitarea și dotarea UPU-SMURD, reabilitarea și dotarea Ambulatoriu integrat, extinderea și dotarea sectiei pneumologie, etc.;
Din punct de vedere al resurselor umane, Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești are aprobate în statul de funcții un număr de 3731 de posturi din care 52 de posturi sunt de conducere și 3679 posturi de execuție, structurate astfel:

- Comitet Director- 4;
- posturi personal de specialitate medico-sanitar- 2272;
- posturi personal auxiliar sanitar- 1131;
- posturi personal tehnic,economic, informatică, administrativ și de deservire- 328.


OBIECTIVE SPECIFICE1.Cresterea calității serviciilor medicale oferite in concordanta cu solicitarile populatiei;
2.Cresterea gradului de siguranță și de satisfacție a pacientului;
3.Atragerea de noi surse de finanțare;
4.Întărirea credibilității în rândul personalului medical;
5.Instruirea și formarea personalului angajat al Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești;
6.Optimizarea continua a proceselor din cadrul spitalului, reglementarea activitatilor prin elaborarea, actualizarea si implementarea de protocoale medicale/instructiuni de lucru/procedure, care sa fie adaptate pentru fiecare structura in parte, cu respectarea legislatiei in vigoare, a standardelor de calitate si a standardelor RENAR, Eucast, ISO 9001/2020 SI ANMCS in vederea acreditarii spitalului;
7.Organizarea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii, promovarea abordarii managementul riscului in scopul cresterii nivelului de siguranta al pacientilor.

Misiunea Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești constă în asigurarea condițiilor optime pentru investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare.
Viziunea Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești are în vedere diversificarea serviciilor medicale oferite populației, atragerea unor specialiști și îmbogățirea echipei medicale. Aceasta presupune îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale prestate, în accord cu cele mai ridicate standarde privind calitatea și siguranța pacienților.
Sari la conținut