Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

0244-53.77.11

CENTRALA   SPITAL

Politica de confidentialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, și ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Spitalul Județean de Urgență Ploiești are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este asigurarea protectiei sociale prin servicii de sanatate, asigurarea functionarii sistemului de asigurari de sanatate la nivel național potrivit Legii 95/2006.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea find necesare pentru functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel national potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordarii serviciilor de sanatate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Spitalul Județean de Urgență Ploiești si sunt comunicate altor destinatari (CNAS, CASPH, parteneri contractuali ai Spitalului, alte Case Judetene de Asigurari de Sanatate), in conditiile legii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa datata si semnata la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, str. Găgeni, nr.100, Ploiești. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observatie:

*Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.